O nas

Sponzorji in donatorji

Društvo oglarjev Slovenije je neprofitna organizacija, ki je pričela s svojim delovanjem v letu 2018. V svojih načrtih in programu dela želimo izvajati tudi informiranje in izobraževanje članov in širše javnosti s področja sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom in s področja osveščanja prebivalstva o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine s pomočjo predavanj, tečajev, obhodov gozdov in krajine, ekskurzij, delavnic ipd.

Za kvalitetno delo potrebujemo različne promocijske materiale v obliki zloženk, razstavnih panojev (pingvinov) in drugih oblik, da bi lahko nazorno prikazali pomembne dejavnike vpliva na okolje in razvijali podporno okolje za negovalne ukrepe v gozdu, gozdnem robu in zaraščajočih se površinah, vse z namenom izboljšanja tal in sestoja ter kulturne krajine.

Oglarska kopa kot medij in kuhanje oglja na tradicionalen način privabljata vse številnejše obiskovalce in postaja pomemben dejavnik na področju razvoja turizma v gozdnem prostoru in podeželju nasploh. Zato želimo izkoristiti priložnost, da ljudem ponudimo v razmislek kvalitetne vsebine, ki so pomembne za razvoj slovenskega podeželja.

Donatorska in sponzorska sredstva so nam izredno dragocena in pri naših prizadevanjih v izjemno pomoč. Prepričani smo, da lahko postanemo skupaj z vami kvaliteten partner, ki sledimo skupnim ciljem v splošno korist in skupno dobro slovenske krajine.

Galerija

051 695 180