Sodelujemo

 

Oglarska dežela - https://dole.si

Zavod za gozdove Slovenije - http://www.zgs.si

Gozdarski inštitut Slovenije - https://www.gozdis.si

Turistična zveza Slovenije - https://www.turisticna-zveza.si

Zveza lastnikov gozdov - https://www.slovenski-gozdovi.org

SIDG Kočevje - https://sidg.si

Kmetijska zadruga Trebnje - https://kz-trebnje.si

Kmečka zadruga Sevnica - https://www.kz-sevnica.si/

Občina Škocjan - oglarska sekcija turističnega društva - http://www.obcina-skocjan.si

Občina Litija - https://litija.si

Občina Šentrupert - https://www.sentrupert.si/

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - https://sgls.si/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - https://www.gov.si/

Evropsko združenje oglarjev - https://www.europkoehler.com

051 695 180