O nas

Ustanovitev društva

Društvo oglarjev Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje članov, ki delujejo s ciljem predstavljanja oglarjenja in širjenja uporabe oglja, proizvedenega na klasičen način. Ustanovna skupščina društva je potekala na Miklavžu na Gorjancih 10. septembra 2018, v letu 2019 pa je društvo postalo član Evropskega združenja oglarjev. Namen društva je poleg ohranjanja tradicije oglarjenja ter naravne in kulturne dediščine med seboj povezati slovenske oglarje pri skupnih prizadevanjih za boljše trženje oglja in vključitev v turistične tokove na podeželju. Z oglarji iz cele Evrope si bo društvo prizadevalo za vpis oglarjenja na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Za doseganje temeljnega namena in ciljev društvo izvaja naslednje naloge:

 • informiranje in izobraževanje članov za sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi s pomočjo predavanj, tečajev, ekskurzij, delavnic;
 • svetovanje in strokovna podpora članom pri pridobivanju oglja;
 • popularizacija oglarjenja v Sloveniji in širši okolici ter popularizacija uporabe oglja, proizvedenega na klasičen način;
 • osveščanje prebivalstva o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine;
 • svetovanje in sodelovanje pri prodaji oglja in pomoč pri organiziranju prodaje oglja;
 • svetovanje in sodelovanje pri nakupu delovnih in zaščitnih sredstev ter strokovne literature;
 • svetovanje in sodelovanje pri nakupu vreč in ostalega materiala za pakiranje oglja;
 • sodelovanje pri pripravi načrtov za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom;
 • svetovanje pri izvajanju negovalnih ukrepov v gozdu, gozdnem robu in površinah, ki se zaraščajo;
 • izdajanje strokovnih priročnikov in drugih publikacij z oglarsko vsebino;
 • sodelovanje z drugimi društvi in Sloveniji in tujini.

Društvo ima redne in častne člane, vanj se lahko vključi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Redni član društva je lahko tudi pravna oseba.

Kontaktni podatki:

Društvo oglarjev Slovenije
Dole pri Litiji 8A
1273 Dole pri Litiji

Davčna številka: 11463112
Matična številka: 4110617000

Galerija

051 695 180