Zadnje novice

PRIŽIG KOPE VELIKANKE PRI MEDVEDOVIH V SUHADOLAH

Slavnostni prižig kope velikanke, na oglarski domačiji Medved, Suhadole, v Oglarski deželi, ob Dnevu državnosti, 25. junij 2023, je privabil množico ljudi, z vrsto deležnikov, od predstavnikov lokalne skupnosti do državnih inštitucij in društev ( Občina Litija, KS Dole pri Litiji, Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Društvo oglarjev Oglarske dežele Dole pri Litiji, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Slovenski državni gozdovi ...) v organizaciji Društva oglarjev Slovenije in oglarske domačije Medved. Vsi so skup pozdravili in izrazili podporo odličnosti razvoja podeželja, ki se še posebej kaže v različnosti in ljubezni do Narave. Kopo velikanko je slavnostno prižgala Dubravka Kalin, generalna direktorica, Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je še posebej naglasila, kako pomembna je vsaka različnost v videnju povezovanja in čestitala kmetiji za izjemno delo, ki ga opravljajo na kmetiji. Zaigral je kvintet Jatna. Na koncu pa so nas vse še pogostili na oglarski domačiji Medved. Vsi smo si obljubili, da se snidemo čez leto dni. Oglje se bo kuhalo okoli tri tedne. Vabljeni na ogled in štoranje!

Vse objave
051 695 180