Zadnje novice

Prižig kope velikanke na Oglarski domačiji Medved

V nedeljo, 21. junija 2020, smo se zbrali v Oglarski deželi Dole pri Litiji na Suhadolah 3, pri kopi velikanki, v kateri je bilo zloženih kar 200 metrov oglarskih drv. Oglarska domačija Medved je skupaj z Društvom oglarjev Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije povabila k prižigu kope velikanke, ki so jo domačini pripravljali več mesecev. 

Zbralo se je precejšnje število oglarjev in njihovih simpatizerjev ter podpornikov. Zbranim so, ob upoštevanju predpisov zaradi epidemije Covida-19, poleg domačinov na kratko spregovorili še predsednik Društva oglarjev Slovenije Jože Prah, predsednik oglarjev iz Oglarske dežele Mitja Dolinšek, predsednica KS Dole pri Litiji Irena Bostič, podžupanja občine Litija Lijana Povše, podpredsednik Zveze lastnikov gozdov Janez Beja, poslanec DZ Slovenije Boris Doblekar in generalna sekretarka Društva oglarjev Slovenije Marija Imperl. Kopo velikanko je slavnostno prižgala Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole Grm Novo mesto. 

Umetnik Brane Žunič je z motorno žago ustvarjal kip iz lesa, Gozdarski inštitut pa je predstavil izsledke o energetski vrednosti oglja, pridelanega na tradicionalen način. Po prižigu kope so domače gospodinje pripravile zakusko in obiskovalce pogostile z domačimi dobrotami.


Vse objave
051 695 180