Zadnje novice

Položili lesen križ na dno kope rekorderke

Ob mednarodnem dnevu gozdov so se 19.marca 2021, v Suhadolah v Oglarski deželi Dole pri Litiji srečali najpomembnejši predstavniki institucij, ki so odgovorne za slovenske gozdove, njihovo kondicijo in njihovo prihodnost. Srečanja so se udeležili župani občin Litija, Šentrupert in Radeče, gospodar oglarske domačije Medved, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik Društva oglarjev Oglarske dežele – Dole pri Litiji, predsednik Društva oglarjev Slovenije, predstavnik SIDG, predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije. 

Enotni so si bili, da je »Obnova in nega gozda pot do zdravja in dobrega počutja«, kar je glavno sporočilo letošnjega mednarodnega dneva gozdov. Upoštevajoč navodila NIJZ so predstavili svoje poglede in razmišljanja na gospodarjenje in nego gozdov, poudarili pomen povezovanja in sodelovanja vseh pristojnih deležnikov ter se zavezali, da bodo po svojih močeh prispevali za skupno dobro slovenskih gozdov. 

Srečanje je potekalo na kopišču domačije Medved, kjer je že pripravljenih več kot 200 prostorninskih metrov lesa, namenjenega za izdelavo kope rekorderke. 

Posebna pozornost je bila namenjena položitvi lesenega križa na dno kope rekorderke, ki bo največja kopa v Evropi, saj bo v njej zloženih kar 300 prostorninskih metrov drv, ki so v večini posekana ob negi gozda in zaraščanju krajine. Kopo rekorderko bodo na kopišču domačije Medved prižgali v petek, 13. avgusta 2021, predvidoma bo oglje skuhano do 11. septembra 2021.


2021-3-18 Napovednik tiskovna konfererenca Kopa rekorderka - Jože Prah


2021-3-22 Radio Aktual K - Ob mednarodnem dnevu gozdov - Jože Prah


Video iz Srečanja ob mednarodnem dnevu gozdov


Vse objave
051 695 180