Zadnje novice

13. srečanje slovenskih oglarjev

V petek popoldne 21. julija 2023 se je odvilo tradicionalno trinajsto srečanje slovenskih oglarjev v občini Ljubno ob Savinji. Slovenski oglarji smo se zbrali na kopišču na Piknik prostoru Gril, iz krajev: Koroška Bela, Mislinja, Idrijski log, Završe, Selca izpod sv. Mohorja, Zloganje – Škocjan, Oglarska dežela, Gozd Martuljek, Stranice in Ljubno ob Savinji.

Že popoldne smo se zbrali v Ljubnem, ko so nas domačini popeljali po trgu ter v splavarski muzej. V času splavarstva (od konca 16. stol. do sredine 20. stol.) je imelo Ljubno pomembno vlogo pri plavljenju in trgovanju z lesom. Tradicionalna Občina Ljubno, a hkrati povezana in moderno naravnana v prihodnost, je prejela zlato plaketo na evropskem natečaju ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2022, zato smo bili še toliko bolj veseli srečanja.

Turistična kmetija, piknik prostor Gril, je bila nosilec priprave oglarskega srečanja, ki se je odvilo v okviru 63. flosarskega bala in občinskega praznika, katerega glavni organizatorji so Občina Ljubno in TD Naš kraj. Slavnostni prižig kope na 600 m n.v. na Piknik prostoru je izvedla domača gospa Marija Drobež. Program je povezoval domači revirni gozdar Lojze Gluk, v kulturnem programu pa so sodelovale pevke Kvartete Štiglic in na druženju pozno v noč domačinka Tanja Podkrižnik s harmoniko in z glasbenimi prijatelji iz Luč.

Domači župan Franjo Naraločnik je poudaril, kako važno je široko sodelovanje v občini, kjer si poleg splavarjenja še kako želijo obujati razna znanja kulturne dediščine. Predsednik oglarjev Slovenije Jože Prah je izpostavil moto srečanj, ki ga vidijo v druženju, razvoju socialnega kapitala, popularizaciji gozdov ter funkcij in različnih vlog gozda, večanju nege gozda, turističnemu razvoju podeželja, in popularizaciji oglarstva na tradicionalne načine kuhanja oglja. V te misli so se vključili tudi predstavnik Zveze gozdarskih društev Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije ter Turistične zveze Slovenije. Predstavnik SIDG, Andrej Križ, je še posebej naglasil, kaj v teh dneh pomeni delo v gozdu in dobro gospodarjenje. Državni sekretar dr. Darij Krajčič, pristojen za področji gozdarstva in lovstva z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudaril važnost sodelovanja in skladnost razvoja ter sonaravnega gospodarjenja z gozdom, kakor tudi ohranjanje dediščine, kar je oglarjenje in dodal, da bo ministrstvo tudi v bodoče podpiralo oglarjenje. Generalna sekretarka Društva oglarjev Slovenije in predstavnica slovenskih oglarjev v predsedstvu evropske zveze oglarjev, Marija Imperl, se je zahvalila vsem za uspešno izvedbo srečanja in prenesla pozdrave evropskih oglarjev, slovenskim. 

Oglarji iz Koroške bele, kjer so čuvali prehodni kipec oglarja, ki ga je izdelal umetnik Brane Žunič, so ga predali v hranjenje za leto dni oglarjem iz Ljubnega. Srečanje slovenskih oglarjev v letu 2024 bo v Mislinji 14. junija 2024. Vabilo je podal župan Občine Mislinja Bojan Borovnik s svojo ekipo. Društvo oglarjev Slovenije je pripravilo še razstavo o načinu oglarjenje in negi gozda. 

Oglarjenje je živo. Oglje se vsako leto kuha na več kot 20 mestih v Sloveniji. In verjamemo, da ob pomoči deležnikov, mladih oglarjev in dobri prodaji slovenskega oglja, se ni bati za oglarjenje in za oglarje.


Vse objave
051 695 180