Dogodki

Koledar prireditev

ORGANIZACIJSKI NAČRT: »PRIŽIG KOPE REKORDERKE V OGLARSKI DEŽELI«
(NAJVEČJE KOPE V EVROPI)

KRAJ IN ČAS: Slovenija, Oglarska dežela Dole pri Litiji, 13. avgust 2021

PROGRAM: PRIŽIG KOPE REKORDERKE V OGLARSKI DEŽELI

v petek 13. avgusta 2021, ob 17. uri, na Oglarski domačiji Medved Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji.

Spremljevalni program:

 • 19. marec 2021, tiskovna konferenca ob Mednarodnem dnevu gozdov, pričetek priprave kopišča in slavnostna najava dogodkov v povezavi s kopo velikanko, Oglarska domačija Medved, Oglarska dežela – Dole pri Litiji
 • 11. junij 2021, Prižig kope ob občinskem prazniku v Deželi kozolcev v Šentrupertu
 • 13. avgust 2021, slavnostni prižig kope velikanke ob 17. uri, na kopišču oglarske domačije Medved, Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji
 • 14. avgust 2021, srečanje oglarjev Slovenije ob 11. uri, kopišče pri Osnovni šoli Dole pri Litiji
 • 14. avgust 2021, oglarska sveta maša, ob 10. uri, v cerkvi Marije Vnebovzete, Dole pri Litiji
 • 14. avgusta 2021, otvoritev razstave Hinka Celestine, ob 15. uri, mojstra za unikatne lesene izdelke, z naslovom: Sinfonija lesenih skled (71 avtohtonih drevesnih vrst), v Kulturnem domu Dole pri Litiji
 • 14. avgusta 2021, gasilska parada PGD Dole pri Litiji, ob 18. uri in tradicionalna gasilska veselica
 • 21. avgust 2021, likovna kolonija in Zeleni most, Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica v sodelovanju u Oglarsko deželo in društvom Litijski likovni atelje LILA
 • 28. avgusta 2021, slavnostni koncert Toneta Povše, v Muzeju glasbenih instrumentov, Dole pri Litiji 3, 1273 Dole pri Litiji
 • 4.september  2021 Predstavitev 7-čutnega muzeja Lesarius (7 lesarskih poklicev ) in ogled Dendrološkega drevoreda 60-drevesnih  sadnih sort na Veliki Preski, Mizarstvo Kos (30 let) in Center za zunanjo ureditev (15 let)
 • Oglje je zlato, Oglarska domačija Brinovec, Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji
 • Srečanje županov in gospa, ki so že prižigale kopo velikanko, ob kopi velikanki
 • Moj les in gozd, predstavitev Oglarska domačija Lavrič, Berinjek 3, 1273 Dole pri Litiji
 • Srečanje z gozdarji in oglarji iz Kočevja, na Oglarski domačiji Tekavec, Prevale 2, 1273 Dole pri Litiji
 • Srečanje na kmetiji, Metka Vresk, Berinjek 6, 1273 Dole pri Litiji
 • Na obisku pri čebelah, Vzreja matic Darko Grm, Hude Ravne1, 1273 Dole pri Litiji
 • KZ Trebnje
 • Gozdna učilna – Magolnik
 • Sprehod skozi gozd Alja in OŠ Dole pri Litiji
 • Čutimo zeleno Institut Treelogy
 • Lovska družina Dole pri Litiji
 • Srečanje zveze lastnikov gozdov Slovenije
 • Gasilska vaja, gozdni požar, PGD Dole pri Litiji
 • Foto raziskovanje Oglarske dežele z okolico
 • 11. september 2021, pričetek »štoranja« kope velikanke
 • 11. september 2021, tradicionalen vsakoletni pohod po Oglarski poti in kolesarski vzpon

SLOGAN: OGLJE JE ČRNO ZLATO!

ORGANIZATORJI:
Glavni organizatorji osrednje prireditve prižiga kope velikanke za Guinnessovo knjigo rekordov: Oglarska domačija Medved, Društvo oglarjev Oglarske dežele Dole pri Litiji, Društvo oglarjev Slovenije, Občina Litija s KS Dole pri Litiji, Občina Radeče, Občina Šentrupert.
Ostali organizatorji in sodelujoči: POŠ Dole pri Litiji, PGD Dole pri Litiji, Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, SIDG, Oglarske domačije Dole pri Litiji, KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, Mizarstvo Kos, Center za zunanjo ureditev, Gozdarski inštitut Slovenije, Razvojni center srca Slovenije, Tic Litija, KZ Trebnje, KGZ Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, KTRC Radeče, Športno društvo Dole pri Litiji, Društvo kmečkih žena in deklet Dole pri Litiji, Kmečki glas, Dežela kozolcev, Institut Treelogy, KZ Sevnica, Radio Aktual, Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica, Društvo, Litijski likovni atelje-LILA, Društvo upokojencev Dol pri Litiji, Kočevski les,…

ODGOVORNE OSEBE ZA IZVEDBO:

NAMEN IN CILJI:

 • Druženje in razvoj socialnega kapitala
 • Popularizacija Gozdov in raznih vlog gozda in gozdnega prostora
 • Popularizacija manj znanega območja države
 • Turizem gozdnega prostora in turistični razvoj podeželja
 • Povezovanje in spoštovanje ter fleksibilnost so zagotovilo za skladen razvoj podeželja
 • Popularizacija oglarjenja na tradicionalen način


UDELEŽENCI:

 • Vsa zainteresirana javnost
 • Oglarji
 • Podeželani
 • Javne službe podeželja
 • Navdušenci skrivnosti podeželskih zgodb


OBVEŠČANJE :

 • Centralno obveščanje: Društvo oglarjev Slovenije, drustvo.oglarjev.slovenije@gmail.com , www.drustvo-oglarjev.si , 041 657 560
 • Vsak dogodek posebej promovira nosilec dogodka, vsak nosilec dogodka promovira tudi vse ostale dogodke
 • Uvodna tiskovna konferenca 19. marca 2021


STROŠKI:
Vsak nosilec prireditve

Predvideno število vseh obiskovalcev:

Izdelali: Organizatorji


Organigram 2021 v .pdf obliki >>

051 695 180