O nas

Članstvo

Društvo oglarjev Slovenije združuje oglarje iz cele Slovenije. Vanj so vključeni oglarji iz Oglarske dežele Dole pri Litiji, z Gorjancev, z Dolenjske, iz Selške doline, iz Solčave, iz Gozda Martuljka, Idrijskih Krnic, Črnega vrha nad Idrijo, Starega vrha pri Škofji Loki in od drugod. Nekateri člani so v društvo včlanjeni preko svojih oglarskih društev ali sekcij pri turističnih ali drugih društvih. Spet drugi posamezniki pa so nosilci kulturne tradicije in tradicionalnega znanja v svojem lokalnem okolju in delujejo samostojno. V društvo se lahko včlanijo tudi simpatizerji in podporniki, ki cenijo pomen in namen delovanje društva in ki so pripravljeni društvu pomagati pri uresničevanju ciljev za popularizacijo in ohranjanje kuhanja oglja na klasičen način v oglarskih kopah in pri uveljavitvi večje vrednosti na tradicionalen način kuhanega oglja v primerjavi z drugimi vrstami oglja.

V društvo oglarjev Slovenije so vključeni posamezni člani naslednjih oglarskih društev:

  • Društvo oglarjev Oglarske dežele,
  • Društvo oglarjev Podturn,
  • Društvo oglarjev Rute,
  • Društvo oglarjev Gorjanske košenice,
  • TD Škocjan, sekcija Oglarji iz Zloganj,
  • Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine volja, Idrijski Log,
  • Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica,
  • Društvo za trajnostni razvoj Zadloga, Trma
  • Turistično društvo Selca in nekaterih drugih.

Slovenski oglarji se vsako leto srečamo na vseslovenskem srečanju oglarjev, ki se odvije vedno na drugem mestu. Prijateljsko druženje je namenjeno medsebojnem spoznavanju članov, tkanju osebnih vezi in promociji oglarjenja na čim širšem nivoju. Organizatorji srečanja prejmejo do naslednjega srečanja v hrambo prehodni kipec oglarja, ki simbolizira našo živo nesnovno kulturno dediščino in povezanost sedanjega trenutka s preteklostjo in prihodnostjo.

Vedno smo veseli novih članov, ki jih obveščamo o naših programih, načrtih in dogodkih po elektronski ali navadni pošti. Članarino vsako leto določi zbor članov in znaša 10 €.

Galerija

051 695 180